dvdd2018.jpg

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

NETWERKDUURZAAMHEID

Het netwerk komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar en behandelt daarbij dan diverse strategische vraagstukken op het gebied van Duurzaamheid. Het netwerk functioneert ook als strategische denktank op relevante duurzaamheids-thema’s die (gaan) spelen in de gemeente Dronten. Tevens geeft het netwerk een advies aan het college van B&W over het jaarplan. 

 

Concrete activiteiten, waaronder de uitvoering van de activiteiten uit de jaarplannen, worden opgepakt en uitgevoerd door (tijdelijke) werkgroepen. De volgende onderwerpen zullen komende jaren aan de orde komen:

•          Transitievisie Warmte

•          Regionale Energie Strategie

•          Evaluatie Klimaatbeleidsplan

•          Evaluatie Duurzaamheidsleningen

•          Klimaatakkoord

•          Proces en financiële participatie nieuwe energieprojecten

•          Fairtrade

MISSIE

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

VISIE

Het netwerk heeft ten doel bewust, gezond en duurzaam leven onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en maatschappelijk een trend te zetten waarin bewustwording algemeen is aanvaard als waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Het netwerk tracht haar doel onder meer te bereiken door het creëren van ontmoeting, het ontwikkelen van samenwerking en het (laten) uitvoeren van activiteiten.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief

Dank voor je aanmelding