top of page
Citrus Fruits

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

NETWERKDUURZAAMHEID

Netwerk duurzaamheid is hét platform in Dronten waar organisaties samenwerken op het gebied van duurzaamheid en fairtrade. 

 

Het netwerk komt 4 keer per jaar bij elkaar en behandelt diverse strategische vraagstukken op het gebied van Duurzaamheid. Het netwerk functioneert ook als strategische denktank op relevante duurzaamheids-thema’s die (gaan) spelen in de gemeente Dronten. Tevens geeft het netwerk een advies aan het college van B&W over het jaarplan. Concrete activiteiten, waaronder de uitvoering van de activiteiten uit de jaarplannen, worden opgepakt en uitgevoerd door (tijdelijke) werkgroepen. 

•          Transitievisie Warmte

•          Regionale Energie Strategie

•          Evaluatie Klimaatbeleidsplan

•          Evaluatie Duurzaamheidsleningen

•          Klimaatakkoord

•          Proces en financiële participatie nieuwe energieprojecten

•          Fairtrade

NETWERKDUURZAAMHEID

Lazise Hillebregt (vz) - Wethouder Gem.Dronten
Geert Gielen (secr) - Regisseur Duurzaamheid Gem.Dronten
Wieteke de Jong - Adviseur Duurzaamheid Gem.Dronten
Bert Talens - Max Cross
Wim Ridder - Protestantse Kerk Dronten
Lucy de Kwaadsteniet - Wereldwinkel
Marlies Zwanenburg - IVN
Perry de Moel - Winkeliersvereniging
Paulien Botman - FlevoMeer Bibliotheek               
Wilma van Dalen - Aeres Hogeschool
Hannah Emmens - Energieloket (NMFF)       
Kees van Woerden - Solarvation Lelystad - landelijk gebied
Loraine Westerneng - LW Project & Advies - jongeren

Kars Orsel - OFW

Vera Dam - NMFF

Ynskje Bosma - Wereldwinkel

Informatie:

Geert Gielen (secr) - Gem. Dronten - g.gielen@dronten.nl
Wieteke de Jong - Gem. Dronten - w.de.jong@dronten.nl

MISSIE

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

VISIE

Het netwerk heeft ten doel bewust, gezond en duurzaam leven onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en maatschappelijk een trend te zetten waarin bewustwording algemeen is aanvaard als waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Het netwerk tracht haar doel onder meer te bereiken door het creëren van ontmoeting, het ontwikkelen van samenwerking en het (laten) uitvoeren van activiteiten.

WERKGROEPEN

Toekomststoel

Sanne Pieterse - FlevoMeer - S.Pieterse@flevomeerbibliotheek.nl

Wilma van Dalen - Aeres Hogeschool

Fairtrade

Wieteke de Jong - Gem. Dronten - w.de.jong@dronten.nl

Perry de Moel - Winkeliersvereniging

Lucy de Kwaadsteniet - Wereldwinkel

Marlies Zwanenburg - IVN

Wim Ridder - Protestantse Kerk Dronten

Tom Brinkmann - Persoonlijke titel

Bert Talens - Max Cross

Vacant - OVDD 

Eerlijke Winkelroute

Bert Talens - Max Cross - nd@maxcross.nl

Perry de Moel - Winkeliersvereniging

Marlies Zwanenburg - IVN

Biologische Boeren Fietsroute

Bert Talens - Max Cross - nd@maxcross.nl

bottom of page