dvdd2018.jpg

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

NETWERKDUURZAAMHEID

Dronten is fairtrade gemeente en heeft zich daarmee verbonden aan een zestal criteria;

 

  1. instellen van een lokale werkgroep

  2. het inkopen van producten en in beleid vertalen van fairtrade

  3. bevorderen van verkoop van fairtrade producten

  4. bevorderen van kennis over fairtrade

  5. het organiseren van evenementen en publiciteit voor fairtrade

  6. aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Daarnaast heeft de gemeente zich aangesloten als millennium-gemeente waarbij doelstellingen 7 en 8 zijn omarmd;

 

  • verzekeren van een duurzame omgeving

  • ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

 

Veel instellingen, bedrijven en organisaties in Dronten zijn binnen hun gebied bezig met een of meerdere van voornoemde punten. Een groeiend aantal heeft zich gecommitteerd aan het Netwerk Duurzaamheid. Vanaf het begin zijn betrokken bij het netwerk; FlevoMeer Bibliotheek, NMFF, Bewust Dronten, Energieloket, IVN, Aeres Hogeschool, Protestantse Kerk Dronten, Winkeliersvereniging en de Wereldwinkel.

Met Netwerk Duurzaamheid heeft Dronten een platform waar samenwerking op het gebied van duurzaamheid en fairtrade een plaats krijgt. 

Wil je meer informatie of wil je ook betrokken zijn, neem dan contact op met een van de netwerk-leden.

MISSIE

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

VISIE

Het netwerk heeft ten doel bewust, gezond en duurzaam leven onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en maatschappelijk een trend te zetten waarin bewustwording algemeen is aanvaard als waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Het netwerk tracht haar doel onder meer te bereiken door het creëren van ontmoeting, het ontwikkelen van samenwerking en het (laten) uitvoeren van activiteiten.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief

bedrijfslogo.png

© 2021 - NETWERK DUURZAAMHEID