top of page
dvdd2018.jpg

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

NETWERKDUURZAAMHEID

Het netwerk komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar en behandelt daarbij dan diverse strategische vraagstukken op het gebied van Duurzaamheid. Het netwerk functioneert ook als strategische denktank op relevante duurzaamheids-thema’s die (gaan) spelen in de gemeente Dronten. Tevens geeft het netwerk een advies aan het college van B&W over het jaarplan. 

 

Concrete activiteiten, waaronder de uitvoering van de activiteiten uit de jaarplannen, worden opgepakt en uitgevoerd door (tijdelijke) werkgroepen. De volgende onderwerpen zullen komende jaren aan de orde komen:

•          Transitievisie Warmte

•          Regionale Energie Strategie

•          Evaluatie Klimaatbeleidsplan

•          Evaluatie Duurzaamheidsleningen

•          Klimaatakkoord

•          Proces en financiële participatie nieuwe energieprojecten

•          Fairtrade

MISSIE

Het netwerk Duurzaamheid in de gemeente Dronten is een netwerk waarin samengewerkt wordt om inwoners van de gemeente bewust te maken van duurzaamheid in alle vormen. 

VISIE

Het netwerk heeft ten doel bewust, gezond en duurzaam leven onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en maatschappelijk een trend te zetten waarin bewustwording algemeen is aanvaard als waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Het netwerk tracht haar doel onder meer te bereiken door het creëren van ontmoeting, het ontwikkelen van samenwerking en het (laten) uitvoeren van activiteiten.

fairtrade_spreekbeurtkoffer_0704.jpg
FAIRTRADEGEMEENTE
Ook in 2022 en 2023 mag Dronten titel Fairtrade gemeente voeren

 

De werkgroep Fairtrade in Dronten, bestaande uit lokale organisaties en bedrijven, zet zich sinds 2009 in voor het verkrijgen en behouden van de titel Fairtrade gemeente.  Ook voor de komende twee jaar is de titel verleent aan Dronten. Om een Fairtrade Gemeente te mogen zijn heeft de Gemeente Dronten zich aan een zestal criteria verbonden: het instellen van de lokale werkgroep, het inkopen van producten en in beleid vertalen van Fairtrade, het bevorderen van verkoop van Fairtrade producten, en bevorderen van kennis over Fairtrade op bijvoorbeeld scholen, het organiseren van evenementen en publiciteit voor Fairtrade en als laatste het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

bottom of page